หน้าแรก | ข่าวสาร | บุคลากร | หลักสูตร | งานวิจัย | Facebook | ติดต่อเรา

ที่อยู่
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3835-8201 โทรสาร 0-3834-1808
 
หากสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่อ สามารถสอบถามช้อมูลได้ที่ Facebook
https://www.facebook.com/MechatronicsRMUTTO/
หรือ
สอบถามข้อมูลได้ที่ อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต มือถือ 08-1940-9272
อีเมล์ tassaphan_su@rmutto.ac.th ; tassaphan@hotmail.com